Over ons

De Belgian Living History Association is eigenlijk ontstaan uit een vriendenkring. Reeds enkele jaren schuimden we allerlei voertuig en re-enactmentevenementen af en na verloop van tijd kwamen we tot de conclusie dat indien we onze hobby verder wilden uitbouwen, het oprichten van een eigen vzw eigenlijk onontbeerlijk was. In de zomer van 2005 hebben we ons dan met een vijftal personen samengezet en zijn we beginnen brainstormen over het hoe en wat van onze vereniging.


We hebben de ervaring die we opgebouwd hadden tijdens de voorbije jaren gebundeld en hiervan vertrekkende is dan uiteindelijk een structuur gesmeed en zijn er statuten geschreven. We hebben één vzw met één algemene vergadering en één raad van bestuur. Om de verschillende displays (Brits, Amerikaans, Belgisch, Duits, etc.) beter uit te kunnen werken hebben we binnen de vereniging verschillende werkgroepen die een eigen specifiek thema behelzen.


Een werkgroep wordt geleid door een werkgroepverantwoordelijke. Deze werkgroepverantwoordelijke stuurt de werkgroep aan in allerlei aspekten, onder toezicht van de raad van bestuur van de vereniging. De BLHA is uiteindelijk officieel opgericht op 12 februari 2006 en de statuten zijn neergelegd op 13 februari 2006. Onze vereniging streeft naar kwaliteit in uniformen, voertuigen, materieel en uitbeelding, maar we zijn er ons terdegen van bewust dat het werk nooit “af” is en ook nooit als dusdanig mag beschouwd worden.